Tu neděli poránu

                                                 kapo 3
   Emi     H  Emi  G        D    G                           
1. Tu neděli poránu  šla dívčina na trávu  
         Ami  D  Emi    D     Emi       D    Emi   
  drobné kvítky trhala, věneček sobě vila, věneček sobě vila
 
2. Tu přišel k ní mládenec a žádal ji o věnec
  a ty nejsi mládenec, ty jsi pekla vyslanec, ty jsi pekla vyslanec

3. Kterak jsi mě poznala, že jsi mě tak nazvala
  ty zas nejsi panenka, tys dvou dítek matinka, tys dvou dítek matinka

4. Skály, lesy šumějí a větve se lámají
  sedni, holka, na můj kůň a pojedeš na můj dvůr a pojedeš na můj dvůr

5. Když ke vratům přijeli, křikl: bratře, otevři
  vezu duši a tělo, které pekla dospělo, které pekla dospělo

6. Co ta panna dělala, že pekla zasloužila
  ta dvou dítek zplodila, pod věnečkem chodila, pod věnečkem chodila

7. Mě muziky zkazily, do pekla připravily
  já mám doma děti dvě, ať bůh trestá jenom mě, ať bůh trestá jenom mě

8. Tu neděli poránu nedošla už na trávu
  pod hromadou kamení hoří v jednom plameni, hoří v jednom plameni