Tři přání


     Dmi
1. Má dívka sbírá rozmarýn
            Ami
  do vína prý ho dá
   F             Gmi
  a já mám v zádech mrazení
      Dmi C       B
  že se zítra bez lásky vdá.

2. Tři lístky házím do louží
  své hříchy zaklínám
  tři přání prstem naznačím
  když na slámě usínám.

    F        Gmi
R: A vítr co s ní ve skalách
    F          Gmi  C
  na flétnu dlouze hrál
    F          Gmi
  tak dlouho až se strachy třás'
       Dmi C    B  Ami  Dmi
  ten kdo lásku nemiloval.

3. A zdává se mi o jezdcích
  jak jedou krajinou
  tak hořce drsnou po předcích
  jak já čistou a nevinnou.

4. První jezdec nevidí
  ten druhý že je král
  a třetí spoután na nohou
  nese v rukách svatý grál.

5. Když nápoj lásky spolyká
  mě v zádech zamrazí
  tři přání jezdcům vyplní
  a zpitá se odplazí.

6. Nad ránem jen tak bez šatů
  jen slámu objímám
  tři jezdci mizí za obzor
  tři pouta u nohou mám.

R: A vítr co s ní ve skalách...