Svítej Bože svítej


  Emi       Emi9/5+ Emi     Emi9/5+            hudba: Petr Novotný
1. Svítej Bože svítej,   aby nový den byl,            text: lidový 
  E9-/7     Ami7  Hmi6-      Ami7         
  abych se podíval, v kterým domě jsem byl.

2. Půjč ty mě má milá bílého šátečka,
  E9-/7     Ami7 Hmi6-      A7   A6 G/A  A7
  já ti s ním zakryju východ od sluníčka.

  D        Emi7    D          A7sus
3. Proč by jsi synečku, proč by jsi zakrýval,
  G/A        A     Emi7        A7sus
  však já na to rostu, abys k nám chodíval,
  D            Emi7 D          A7sus  
  abys k nám chodíval  dveřma a ne zadem,
  G/A        A      Emi7    A7sus 
  až budou mé nožky v noci ležet ladem.