Sluníčko zachodí


   Dmi         C F         C                 hudba: Jan Brož
1. Sluníčko zachodí za keř malinový,              text: lidový
  Gmi             Ami7 A7        Dmi    
  vzkažte tam dobrou noc mému frajerovi,
  Gmi             Ami7 A7        Dmi
  vzkažte tam dobrou noc mému frajerovi.       

2. Vzkazuje, vzkazuje, ale ne moc dlouze,
  že je moc nemocná, do večera umře,
  že je moc nemocná, do večera umře.

3. Už nám ta panenka, už nám zahynula,
  sluníčko a láska ta ji ukosila,
  sluníčko a láska ta ji ukosila.   

4. Žala panna, žala, zralé žito žala,
  ale jí nezralou kmotřička smrt vzala,   
  ale jí nezralou kmotřička smrt vzala.