Padly vody

   Ami          Dmi
1. Padly vody hluboký
   Ami           G 
  padly vody hluboký
       Ami    Emi  Ami
  pobraly louky širo - ký

2. I to drobné kamení
  i to drobné kamení
  na kterým sedá labutí

3. Ptám já se tě, labutě
  ptám já se tě, labutě
  těžko-li plynout po vodě

4. Ne tak těžko plynouti
  ne tak těžko plynouti
  jak po někom toužiti

5. Toužení je velká moc
  toužení je velká moc
  ještě horší nad nemoc

6. Pro nemoc je bylinka
  pro nemoc je bylinka
  pro toužení panenka

7. Pro nemoc je koření
  pro nemoc je koření
  pro toužení nic není