Okolo Zlatý stoky


   Dmi  Gmi    Dmi  
1. Okolo Zlatý stoky, 
   F               A7
  tam jsou lesy hluboký
   F           A7                Dmi
  tam jsem rád chodíval, tam jsem já vodíval 
           Gmi   Dmi
  děvčátko modrooký
   F           A7      Dmi
  tam jsem rád chodíval, tam jsem já vodíval
           Gmi   Dmi
  děvčátko modrooký


2. Větříček pofukoval, já děvčátko miloval
  lesy nám šuměly, ptáčkové nám pěli
  datel na strom bubnoval
  lesy nám šuměly, ptáčkové nám pěli
  datel na strom bubnoval


3. U hrdla stoky Zlatý, tam jsou duby košatý
  pod nima jsem stával
  těžko jsem čekával děvčátko boubelatý
  pod nima jsem stával
  těžko jsem čekával děvčátko boubelatý