Nešťastný Matěj

   Gmi
1. Chodí Matěj po potoce, hojahoj
   B
  Chodí Matěj po potoce
   F                Dmi  Gmi 
  od krve má obě ruce, bože můj

2. Cos, Matěji, cos udělal, hojahoj
  cos, Matěji, cos udělal
  že sis ruce tak zamazal, bože můj

3. Ty jsi zabil holubičku, hojahoj
  ty jsi zabil holubičku
  co sedala v okénečku, bože můj

4. Ve dne v noci houkávala, hojahoj
  ve dne v noci houkávala
  tobě vyspat nic nedala, bože můj

5. Ty stropnický zvony zvoní, hojahoj
  ty stropnický zvony zvoní
  už Matěje v poli honí, bože můj

6. Ty svinecký vyzvánějí, hojahoj
  ty svinecký vyzvánějí
  že Matěje dohánějí, bože můj

7. Ty stropnický dozvonily, hojahoj
  ty stropnický dozvonily
  že Matěje pověsili, bože můj