Na tom dole


   A                   H7              E7        hudba: Petr Novotný
1. Na tom dole, na tý hoře synek děvče obluduje,        text: lidový 
  A                  H7      E7     A     
  tak jí dlouze obludoval, čtyři míle zavandroval.
       
2. Znám já jednu dolinečku, v tý dolince studánečku,
  u ní milá spočineme, chleba spolu posvačíme.
  
3. Tam si spolu odpočali, večera se nenadáli,
  stel má milá naše lože, už to jinak být nemůže.
    
  A                        H7              E7
4. Z čeho bych já smutná stlala, peřinu jsem si nebrala,
  A                H7      E7  A
  široký list malinový, ještě širší kalinový,
  H7       E7   A  H7      E7    A
  malinovým usteleme, kalinovým přikryjeme.

  H                     C#7               F#7      
5. Na druhý den v půli cesty děvče láme ruce v pěsti,
  H                         C#7        F#7    H    
  shoď mě milý, shoď mě z mostu, ať se zbavím tak outěžku,
  C#7       F#7    H   C#7      F#7   H   
  pochovej mě pod kopeček, pod ten zelený háječek.

  A                      H7                  E7 
6. Já jsem si tě pro to nevzal, abych tě z mostu shazoval,
  A                     H7        E7    A
  já jsem si tě za ženu vzal, abych tě věrně miloval.