Kdyby mně tak bylo

   Ami         G6   Fmaj7     Dmi  E                    kapo 2
1. Kdyby mně tak bylo, jak mně býváva - lo
   Ami          F  G Dmi     E Ami       
  když mně to slunéčko jasně svítívalo
   Ami      G6    Fmaj7   Dmi E
  svítilo mně slunce, bylo naproti   nám
   Ami      F  G Dmi     E Ami 
  už se to slunéčko za hory ubírá


2. Svítilo mně děvče jak to krásné slunce
  ale už nesvítí, odešlo za kopce
  kdyby mně tak svítil, jak mně svítívával 
  když pěkný měsíček naproti bývával


3. Svítil mně měsíček z hory javorové
  ale se zatemnil v síni šohajové
  svítil mně měsíček, hezký šohajíček
  ale už nesvítí, zašel za kopeček