Přijela jsem v cadillacu


        A          Hmi E 
1. Přijela jsem v cadillacu,
           F#mi    
  s mlhou v očích,
  D        C#mi      
  probdělých rán, 
           Hmi         A       
  a s povzdechem ranních vlaků,
           C#mi     D  A
  řekla: můj cit je vyprodán.

2. Já z vesnice stál jsem jak sloup,
  já z vesnice,
  a od koní,
  a toužil moc jí obejmout,
  než desátá nám odzvoní.

          A            Hmi E
R: Nad krajinou čertovskej smích,
         C#mi   
  nad krajinou, 
  D         C#mi
  se spoustou rýh,
         Hmi        A
  přichází den pokojem mým,
      Hmi D    A              
  ujíždíte na plný plyn.

3. Ten den byl náš nedělní čas,
  voňavej vzduch, 
  trav na mezích,
  seno v lukách a drobnej špás,
  jistě by stál v něm za ten hřích.
4. S vámi slečno v cadillacu,
  s mlhou v očích,
  probdělých dní,
  však s povzdechem ranních vlaků,
  odjedete, až zevšedním. 

R: Nad krajinou...

5. = 1.